RAPORLAR

Raporlar

RAPORLAR

1- Satıcılar

2- Alıcılar

3- Stoklar

4- Stok Yönetimi

5- Kasa Raporu

6- …

7- Mizan

8- Gelir Tablosu

9- Bilanço

10-Muavin

11- BA/BS Raporu

12- KDV Raporu