VERİ GİRİŞLERİ

Veri Girişleri

VERİ GİRİŞLERİ

1- Alış Girişi: Yeni kayıta tıkladığımızda günün tarihi otomatik gelir. (bilgisayarımızdaki tarih doğru olması gerekir). Fiş türünden ise alış evrakı seçilir. Firma hücresinden aşağı doğru açılan listeden kimden alındığı seçilir. Evrak no hücresine, evrak no yazılır. Bu hücreler yazılmadan ürünlere geçemeyiz. Hesap kodundan ürün ün koduna göre, hesap adından ürün ün adına göre, barkoddan ürünün barkoduna göre seçim yapılır. Ürünün diğer bilgileri otomatik olarak ekrana gelir. Miktar yazılır, alış fiyatı değişmesi gerekirse değiştirilir. Kaydet tuşuna bastığımızda, fiş türü hücresi alış fatura harici ise KDV’ler silinir. Fiş ona göre kaydedilir. Daha sonra aynı fişi bulup alış faturasına çevirdiğimizde KDV oranlarını girip, miktar, fiyatı kontrol edip Kaydet’e tıklanır. Fiş bu sefer buna göre kaydedilir.

2- Satış Girişi: Yeni kayıta tıkladığımızda günün tarihi otomatik gelir. (bilgisayarımızdaki tarih doğru olması gerekir). Fiş türünden satış evrakı ne ise seçilir. Firma hücresinden aşağı doğru açılan listeden kime satıldığı seçilir. Evrak no hücresine, evrak no yazılır. Bu hücreler yazılmadan ürünlere geçemeyiz. Hesap kodundan ürün ün koduna göre, hesap adından ürün ün adına göre, barkoddan ürünün barkoduna göre seçim yapılır. Ürünün diğer bilgileri otomatik olarak ekrana gelir. Miktar yazılır, satış fiyatı değişmesi gerekirse değiştirilir. Kaydet tuşuna bastığımızda, fiş türü hücresi Satış fatura harici ise KDV’ler silinir. Fiş ona göre kaydedilir. Daha sonra aynı fişi bulup satış faturasına çevirdiğimizde KDV oranlarını girip, miktar, fiyatı kontrol edip Kaydet’e tıklanır. Fiş bu sefer buna göre kaydedilir.

E-fatura/e-arşiv fatura gönderilecekse, senaryo seçimi yapılır ticari veya Temel, Temel fatura seçilirse karşı taraf reddedemez, iade keser veya kep ten ret eder. Ticari seçilirse karşı taraf 7 gün içinde ret edebilir etmez ise otomatik kabul edilmiş sayılır. Taslak olarak gönderilecekse e-fatura taslak olsun mu tiki işaretlenir. İşaretlenirse e-fatura liste düğmesine tıklanarak, giden fatura, taslaklardan fatura onaylanır. Tevkifatlı faturalar taslak olarak gönderilmesi zorunlu olup, giden taslak faturalardan görüntülenip tevkifat ismi belirlenerek onaylanması gerekir. (ayrıntılı bilgi için programcınızla görüşünüz). Taslaklardaki amaç çifte kontrolü sağlamaktır. Personel programdan faturayı oluşturup taslaklara gönderir, şef veya müdür kontrol edip onaylayabilmesidir. xslt adı seçilmemişse seçilmesi, e-fatura, e-arşiv fatura xslt adına dikkat edilmesi gerekir. xslt adı için programcınızla görüşünüz. Fatura not a istediğinizi yazabilirsiniz. banka bilgileri ne banka bilgilerinizi yazabilirsiniz. E-fatura gönder düğmesine basınca faturada eksik bilgi yok ise kullanıcı adı şifreyi bir kere girdiğimizde, program açık kaldığı sürece tekrar kullanıcı adı, şifre sormadan faturalarımızı gönderilebilir.

3- Kasa Girişi: Yeni kayıta tıkladığımızda günün tarihi otomatik gelir. (bilgisayarımızdaki tarih doğru olması gerekir). Fiş Türü Seçilir Mahsup, Tediye, Tahsilat.

Tediye ise kime ödeyeceğimiz seçilir. Tutar Borç sütunundaki hücreye yazılır. Ödeyeceğimiz tutarın içinde vergiler varsa vergi hesabı seçilir tutar borç sütunundaki hücreye yazılır. Kaydet’e tıkladığımızda kasadan borç toplamı kadar tutar otomatik olarak çıkar.(alacak hücresine yazılır.

İşlem Tahsilat ise parayı kimden aldığımızın hesabı seçilir, tutar alacak sütunundaki hücreye yazılır. Kaydet tuşuna tıkladığımızda, kasaya alacak toplamı otomatik yazılır.

4- Çek/Senet Girişi: Yeni kayıta tıkladığımızda günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. (bilgisayarımızdaki tarih doğru olması gerekir). Evrak Tipi Seçilir, Çek, Senet. Bu ekranda her iki hesabı kullanıcı seçer, birden fazla alınan çekler hesabı olabileceği için kullanıcı bunu yapmak zorundadır. Önce çek senet hesabını seçip tutarı borç sütununa yazar, çek/senet bilgilerini diğer hücrelere yazar. İkinci satıra kimden aldığını seçer, borç toplamını alacağa yazılıp Kaydet tuşu tıklanır. Çek/Senet çıkışı yapılırken, birinci satıra çek senet hesabı seçilir, tutarı alacak sütununa yazılır. Çek senet no seçilince çek bilgileri otomatik yazılır. Borç sütununa alacaktaki tutarın toplamı yazılır.

Kendi Çek/Senet’imizi yazacaksak, 103 nolu hesapta takip edilir.  – karakterli bir hesap olduğu için, Çek/Senet hesabı seçilir, tutar alacak hücresine yazılır. Kime verdik ise hesabı seçilip, alacak toplamı borç hücresine yazılır.

5- Mahsup/Banka Girişi: Yeni kayıta tıkladığımızda günün tarihi otomatik gelir. (bilgisayarımızdaki tarih doğru olması gerekir). Evrak Tipi Seçilir, Mahsup/Banka işlemi seçilerek banka girişi için birinci satıra banka hesabını seçilir. Bankaya para girdi ise borç sütununa, çıktı ise alacak sütununa yazılır. İkinci sıraya, kimden girdi ise seçilip tutarı alacak sütununa yazılır. Kime ödendi ise hesabı seçilip borç sütununa yazılır. İşlenen çek senet ekranındaki gibidir. Kimden girdiği ve kime ödendiği bilinmek zorundadır.

Mahsuptan fiş girişi için mali Müşavirinizle görüşünüz.